SeniorNet är en ideologisk och partipolitiskt obunden förening som startade i mars 1997 med ekonomiskt stöd från bland annat IT-Kommissionen. Föreningen har till ändamål att främja seniorers användning av informationsteknik för anpassning till dagens IT-samhälle.
Stockholm, Sweden
About