Mohd Rafiuddin Haji Osman. i'm Octoberian and Libraian.
Bandar Seri Begawan